DEBUG HELPER: you are in the view: index/politika

POLITIKA PRIVATNOSTI


Elipsa postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti o čemu se možete detaljnije informisati ovde nize, kao i na linku - Politika Privatnosti koji se nalazi na Vebsajtu.

Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. Elipsa od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu.

Pristanak za ostavljanje ličnih podataka lica mlađih od 18 godina daju njihovi roditelji ili staratelji.

Prilikom korišćenja Vebsajta saglasni ste sa navdenim stavkama o upotrebi licnih podataka. Elipsa prikuplja vaše lične podatke u svrhu pružanja usluga, ponuđenih na Vebsajtu, kao što su: kupovina putem Vebsajta, praćenje porudžbina, e-marketing (slanje newsletter-a) i sl.

Elipsa se obavezuje da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savesno, pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om (zakonom o zaštiti podataka o ličnosti).

Vaši lični podaci će se obrađivati do opoziva vašeg pristanka, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni/izbrisani.

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, Elipsa od vas može tražiti da ostavite sledeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

U napred navedenim slučajevima Elipsa prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo na osnovu vašeg pristanka.

Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na Vebsajtu i možete da ga opozovete u svako doba na način bliže opisan u narednoj rubrici.

Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete pristanak za obradu vaših ličnih podataka, Pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka možete da opozovete u svako doba na jedan od sledecih načina:

  • slanjem e-maila na adresu: elipsa.office@elipsa.rs
  • slanjem pisma na adresu: ZTKR Konfekcija Elipsa, Radnički bataljon 22, 36 000 Kraljevo

Ukoliko opozovete vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti Elipsa je dužna da sve vaše podatke bez odlaganja trajno uništi, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema opoziva.

Politika privatnosti se odnosi samo na korišćenje vebsajta: www.elipsa.rs, i važi samo za teritoriju Republike Srbije, a ne odnosi se na vebsajtove kojima se može pristupiti preko pomenutih vebsajtova i ne važi za teritorije drugih država.


Pratite nas:

NEWSLETTER - BUDITE O SVEMU PRVI OBAVEŠTENI
Copyright © 2016 ELIPSA – Sva prava zadržana
Powered by |